معرفی

مشخصات فردی

عبداله نعامی

نام - نام خانوادگی : عبداله   نعامی

پست الکترونیکی : a_noami@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : هندوستان-دانشگاه پونا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : هندوستان-دانشگاه پونا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : هندوستان-دانشگاه پونا

سوابق اجرایی

  •  عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
  •  مدیر گروه بیمه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
  • مدیر پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
  •  مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد تهران جنوب
  •  مدیر گروه دکتری بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد بین المللی کیش


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1. بررسی چالشها و فرصت های آموزش الکترونیکی

2. بررسی راهکارهای بخش خصوصی در صنعت بیمه

3. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت سازمان اکو

4. ارزیابی ارتباط میان هزینه سرمایه با ریسک در اجزای سود (نقدی و تعهدی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5. بررسی بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری

6. برنامه ریزی استراتژیک توسعه بازاریابی صنعت سوخت رسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

7. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی بانک های ایرانی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بانک پارسیان

8. ارزیابی ساختار سرمایه و هزینه تامین منابع مالی (هزینه سرمایه) بانکی پارسیان

9. تجزیه و تحلیل خط مشی های موضع یابی برای آموزش الکترونیکی در بخش خصوصی

10. تجزیه و تحلیل خط مشی های موضع یابی منابع انسانی دانشگاه

11. بررسی مسئولیت اجتماعی با توجه به نقش ذینفعان در اثربخشی عملکرد شرکت های بیمه

12. بررسی راهکارهای پیاده سازی اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران

13. بررسی اولویت های ویژه تلفن همراه، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد (در میان دانشجویان)

14. بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی

15. عوامل مؤثر در خریدهای لذت باور از راه اینستاگرامنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بازرگانی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه مدیریت بازرگانی تحصیلات تکمیلی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/11/01

عبداله نعامی
عبداله نعامی

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^